Specialistul în silozuri

pentru depozitarea cerealelor
din 1958