Informacje prawne

Strona prive. fr została stworzona przez agencję Vert Veine, 19b rue Ponsardin 51100 REIMS Reims oraz Dział Komunikacji Privé SA.

System zarządzania treścią: WordPress

Strona hostowana przez EBC Groupe OCI
109 rue Edmond Rostand
CS 10025
51726 Reims Cedex
Francja
Tél : 03 26 49 99 00
Fax : 03 26 49 98 76

Informacje administracyjne
98, avenue du Général Patton
BP 536 F-51010 Châlons-en-Champagne
Tel: +33 (0)3 26 68 66 66
Fax: +33 (0)3 26 68 66 87
contact@prive.fr

Menedżer publikacji
M. Dimitri Privé

Telefonicznie:
Strona główna: +33 (0)3 26 68 66 66

Dane osobowe
Dane osobowe gromadzone przez Privé SA służą wyłącznie do użytku wewnętrznego. W żadnym wypadku dane te nie będą przekazywane ani sprzedawane stronom trzecim. Twój adres e-mail nie będzie przechowywany w bazie danych ani ponownie wykorzystywany (z wyjątkiem odpowiedzi na prośbę o kontakt e-mailowy).
Jedynym celem danych o ruchu jest umożliwienie nam analizy częstotliwości odwiedzin naszych stron w celu ulepszenia ich zawartości.
Zgodnie z art. 39 i 40 ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informacjach, plikach i wolnościach, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Aby skorzystać z tego prawa, można wysłać list na adres : Privé SA, 98, avenue du Général Patton, BP 536 F-51010 Châlons-en-Champagne.


Kredyty i powielanie

Dokumenty "publiczne" lub "oficjalne" nie są objęte żadnymi prawami autorskimi (artykuł L.122-5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej) i dlatego mogą być swobodnie powielane.

Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, stowarzyszeniowych lub zawodowych; jakiekolwiek wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych jest surowo zabronione.

Powielanie dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej musi być zgodne z następującymi zasadami:
- bezpłatne rozpowszechnianie,
- poszanowanie integralności powielanych dokumentów (brak jakichkolwiek modyfikacji lub zmian),
- wyraźne cytowanie strony internetowej www.prive.fr jako źródła oraz wzmianka, że prawa do powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone.

Wszystkie inne treści na stronie są objęte prawami autorskimi. Każda reprodukcja podlega zatem zgodzie autora zgodnie z artykułem L.122-4 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Grafiki, zdjęcia i zasoby multimedialne nie mogą być powielane bez uprzedniej zgody. Prośby o grafiki i ilustracje należy kierować do Privé SA.


Linki

Strona Privé SA zezwala na tworzenie linków hipertekstowych do swoich stron, pod warunkiem, że :
- głębokie linki nie są używane, tj. strony tej witryny nie mogą być osadzone na stronach innej witryny, ale muszą być widoczne poprzez otwarcie niezależnego okna
- źródło treści, które mają być połączone bezpośrednio za pomocą linku hipertekstowego, musi być określone
Wykorzystywane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, edukacyjnych, stowarzyszeniowych lub zawodowych; wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych lub reklamowych jest zabronione.

Odpowiedzialność

Pomimo wszelkich starań, jakie podejmujemy w celu zachowania integralności oficjalnych dokumentów publikowanych online, nie można całkowicie wykluczyć przypadkowych zmian.

Teksty redakcyjne nie mają oficjalnej wartości i mają na celu wyłącznie przedstawienie działalności Privé SA i ułatwienie dostępu do treści witryny.

Linki do innych stron, prywatnych lub oficjalnych, francuskich lub zagranicznych, są dostępne.
Privé SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, a ich jedynym celem jest zapewnienie użytkownikom Internetu łatwiejszego dostępu do innych zasobów dokumentalnych na konsultowany temat.

Privé SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z jej strony internetowej lub innych stron z nią powiązanych, w szczególności w wyniku braku dostępu do jej strony, awarii sieci internetowej lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych konserwacją lub aktualizacją.
Obowiązkiem odwiedzających tę stronę jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony własnych danych i/lub oprogramowania przed zanieczyszczeniem wirusami krążącymi w Internecie.

Wiadomości

Wizyta CEO ARCELOR MITTAL FRANCE w PRIVÉ SA

Spotkanie zespołu sprzedaży Privé SA

Privé przenosi część swoich warsztatów

Artykuł opublikowany w dzienniku L'union(www.lunion.fr)

Privé S.A. Ocynkowana ikona stalowego silosu

Artykuł opublikowany w książce L'EXCELLENCE EN MARNE wydanej przez Editions du Signe

Wywiad z Jean-Michelem Privé, dyrektorem generalnym Privé SA

Artykuł opublikowany w CMI, magazynie informacyjnym CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique) poświęconym konstrukcjom stalowym.

Privé SA produkuje silosy we Francji od ponad 60 lat.

Privé SA eksportuje 50% swojej produkcji.

Privé SA posiada certyfikat ISO 9001.

FAQ

CZĘSTE
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Privé SA posiada sieć dystrybutorów. 

W zależności od projektu podamy dane kontaktowe instalatora, aby mógł on przesłać ofertę na kompletną instalację (silosy, windy, przenośniki, kanał odbiorczy itp.) lub prześlemy ofertę. 

Privé SA wytwarza wszystkie swoje produkty we Francji, w departamencie Marne, w Châlons-en-Champagne (200 km na wschód od Paryża). 

Privé SA oferuje 10-letnią gwarancję na swoje instalacje (patrz OWH).

Privé SA może sprzedać sprzęt fabrycznie lub dostarczyć go bezpośrednio do miejsca pracy.

98, avenue du Général Patton
51000 Châlons-en-Champagne

Marka Privé SA Group