Ochrona danych osobowych

W ramach swojej działalności Privé SA, której siedziba znajduje się pod adresem 98, avenue du Général Patton - CS 30536 - F-51010 Châlons-en-Champagne Cedex, gromadzi i przetwarza informacje, z których część jest określana jako "dane osobowe". Privé SA przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności i wykorzystuje dane wyłącznie w sposób odpowiedzialny i poufny oraz w określonym celu.

DANE OSOBOWE

Witryna www.prive.fr gromadzi 2 rodzaje danych: Dane przesyłane bezpośrednio Są to dane, które użytkownik przesyła nam bezpośrednio, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pola "imię i nazwisko", "firma lub organizacja" oraz "e-mail" są obowiązkowe w formularzu kontaktowym. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyt użytkownika, po wyrażeniu przez niego zgody, możemy gromadzić informacje typu "web analytics" dotyczące przeglądania, czasu trwania wizyty, adresu IP, typu i wersji przeglądarki. Wykorzystywaną technologią jest plik cookie.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Dane przesłane nam bezpośrednio przez użytkownika są wykorzystywane do ponownego skontaktowania się z użytkownikiem i/lub w związku z jego zapytaniem. Dane "analityki internetowej" są gromadzone anonimowo (poprzez rejestrowanie anonimowych adresów IP) przez Google Analytics i umożliwiają nam pomiar oglądalności naszej strony internetowej, konsultacji i wszelkich błędów w celu ciągłego ulepszania doświadczenia użytkownika. Dane te są wykorzystywane przez Privé SA, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych i nigdy nie będą przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż te wyszczególnione powyżej.

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie za obowiązkową zgodą użytkownika. Zgoda ta musi być uzyskana w sposób ważny (przyciski i pola wyboru), swobodny, jasny i jednoznaczny.

ŻYCIE NA PÓŁCE

Dane będą przechowywane przez maksymalnie 3 lata.

CIASTECZKA

Poniżej znajduje się lista używanych plików cookie i ich przeznaczenie: Pliki cookie Google Analytics (wyczerpująca lista) : Analityka internetowa Zgoda RGPD na pliki cookie: Pozwala nam zapamiętać fakt, że akceptujesz pliki cookie, abyśmy nie przeszkadzali Ci przy następnej wizycie.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia wszystkich swoich danych osobowych. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Privé SA
contact@prive.fr
Telefon: +33 (0)3 26 68 66 66

Wiadomości

Wizyta CEO ARCELOR MITTAL FRANCE w PRIVÉ SA

Spotkanie zespołu sprzedaży Privé SA

Privé przenosi część swoich warsztatów

Artykuł opublikowany w dzienniku L'union(www.lunion.fr)

Privé S.A. Ocynkowana ikona stalowego silosu

Artykuł opublikowany w książce L'EXCELLENCE EN MARNE wydanej przez Editions du Signe

Wywiad z Jean-Michelem Privé, dyrektorem generalnym Privé SA

Artykuł opublikowany w CMI, magazynie informacyjnym CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique) poświęconym konstrukcjom stalowym.

Privé SA produkuje silosy we Francji od ponad 60 lat.

Privé SA eksportuje 50% swojej produkcji.

Privé SA posiada certyfikat ISO 9001.

FAQ

CZĘSTE
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Privé SA posiada sieć dystrybutorów. 

W zależności od projektu podamy dane kontaktowe instalatora, aby mógł on przesłać ofertę na kompletną instalację (silosy, windy, przenośniki, kanał odbiorczy itp.) lub prześlemy ofertę. 

Privé SA wytwarza wszystkie swoje produkty we Francji, w departamencie Marne, w Châlons-en-Champagne (200 km na wschód od Paryża). 

Privé SA oferuje 10-letnią gwarancję na swoje instalacje (patrz OWH).

Privé SA może sprzedać sprzęt fabrycznie lub dostarczyć go bezpośrednio do miejsca pracy.

98, avenue du Général Patton
51000 Châlons-en-Champagne

Marka Privé SA Group